Kamu Yönetimi II Ders Notları

Kamu Yönetimi II dersinin özet notlarıdır. Sadece dersin amaçları ve uygulanışı doğrultusunda ilgililere sunulmuştur. Bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz. İlgili dosyanın üzerine gelip farklı kaydet ile kaydedebilirsiniz. Bu dönem derste öğrencilerden de ilave araştırma ödevleri yapmaları istenecektir. Başarılar.

Hafta1: Devlet ve Devlet Yapıları >>

hafta1_devletvedevletingorevleri

Hafta 2: Devletin Görevleri >>

hafta2_devletvedevletingorevleri

Hafta 3: Devlet Türleri >>

hafta3_a_devletturleri

hafta3_b_devletturleri

Hafta 4: Bürokrasi >>

hafta4_a_burokrasi1

hafta4_b_burokrasi1

Hafta 5: Bürokrasinin Teorik Çerçevesi >>

hafta5_burokrasikavramsal

Hafta 6: Bürokrasinin Sorunları ve Demokrasi >>

hafta6_a_burokrasininsorunlari

hafta6_b_burokrasininsorunlari

Hafta 7: İnsan Kaynakları Yönetimi >>

hafta7_insankaynaklariyonetimi

Hafta 8: İnsan Kaynakları Yönetimi Özellikleri ve Temel Kavramlar >>

hafta8_insankaynaklariozellikler

Hafta 9: Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi ve İlkeleri >>

hafta9_a_iky_ilkeler

hafta9_b_isanalizi

Hafta 10: Kamu Hizmeti >>

hafta10_kamuhizmeti ve kolluk

Hafta 11: Kamu Görevlileri >>

hafta11_kamugorevlileri

Hafta 12: Kamu Hizmetlerine Giriş ve Devlet Memurluğu >>

hafta12_a_devletmemurlugugiris

hafta12_b_devletmemurlarikanunu657

Hafta 13: Kamu Yönetiminde Denetim>>

hafta13_a_kamudadenetim

hafta13_b_TRdenetim

Hafta 14: Kamu Yönetiminde Etik ve Türkiye’de Etik Uygulamaları >>

hafta14_a_kamuyonetimindeetik

hafta14_b_etikyonetmeligi

*