Tapu Mevzuatı 4 Ders Notları

Tapu Mevzuatı IV dersinin özet notlarıdır. Sadece dersin amaçları ve uygulanışı doğrultusunda ilgililere sunulmuştur.

Hafta 1: Sınırlı Ayni Haklar ve İrtifak Hakları

hafta1_a_sinirliayni_ve_irtifakhaklari

hafta1_b_intifahakki

hafta1_c_oturmahakki

hafta1_d_irtifakhakkitesisi

hafta1_e_milliemlak_irtifakislemleri

Hafta 2: Taşınmaz Yükü Rehni ve İpotek

hafta2_a_tasinmazyukuverehin

hafta2_b_kaynakhakki

hafta2_c_usthakki

Hafta 3: Kat İrtifakı

hafta3_a_katirtifaki

hafta3_b_kat_irtifaki_tkgm

Hafta 4: Kat Mülkiyeti

katmulkiyeti1

Hafta 5: Kat Mülkiyeti Kanunu

634KatMulkiyeti Kanunu

Hafta 6: Devre Mülk

devremulk

Hafta 7: Kamulaştırma

kamulastirma1

Hafta 8: Kamulaştırma Kanunu

2942KamulastirmaKanunu

Hafta 9: Tapu Sicilinde İmar Uygulamaları

imaruygulamalari

Hafta 10: Tapu Sicilinde İmar Uygulamaları

imar_islemiTAKBIS

Hafta 11: Tarım Arazilerinin Tapu İşlemleri

tarimarazilerinintapuislem

Hafta 12: Kentsel Dönüşümün Tapu İşlemleri

kentseldonusumuntapuislemleri

kentseldonusumsureci

Hafta 13: Kentsel Dönüşümün Tapu İşlemleri

6306kentseldonusum

6306_uygulama_yonetmeligi

Hafta 14: Taşınmazların Vergi İşlemleri

tasinmazvergileri

*

Başarılar.