Yerel Yönetimler Ders Notları

Yerel Yönetimler dersinin özet notlarıdır. Sadece dersin amaçları ve uygulanışı doğrultusunda ilgililere sunulmuştur. Bu dönem ilave öğrencilerden ilave araştırma ödevleri sunmaları istenecektir. Başarılar.

yerelyonetimler1

yerelyonetimler2

yerelyonetimler3

yerelyonetimler4

yerelyonetimler5

yerelyonetimler6

yerelyonetimler7

yerelyonetimler8

yerelyonetimler9

yerelyonetimler10

yerelyonetimler11

yerelyonetimler12

yerelyonetimler13

yerelyonetimler14

*