Akademik Bilgiler Sayfası

ÇALIŞMALAR

Bilimsel Yayınları :


 1.  Demirkaya, Y, Koç, M, (2017). 6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme. Strategic Public Management Journal, 3 (6), s.s.124-149. (DOI: 10.25069/spmj.342576)
 2.  Acar, O. K, Okyay V. A., Koç M., (2017), “Isparta’daki Belediye Başkanlarının Dönüşümcü Liderlik Vasıfları Üzerine Nitel Bir Araştırma, TİDSAD, Yıl 4 Sayı 13, ss.222-238.
  (Doi Number: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346)
 3.  Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler ABD, Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları, 2018, “6360 Sayılı Kanunun Mahalleye Dönüşen Köylerde Muhtarlığa Etkisi: Muğla Deneyimi)
 4. ….

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri:


 1.  “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 5-7 MAYIS 2016, İZMİR. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır)
 2.  “Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı; Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYFOR 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım 2017, Isparta. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)
 3.  “Yönetime Katılımda Kent Konseyleri Üzerinden Mahalle Muhtarlarının Rolü: Muğla Örneği”, INGLOBE Innovation and Global Issues In Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Antalya.
 4.  “The Analysis of Universal Service Policies in Turkey via 2005-2015 Applications”, ICOSRESSE, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 May 2018, Vienna, Austria. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)
 5.  “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı (Muğla Deneyimi)” 4. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 18-19 Ekim 2018, Anadoluhisarı Beykoz, İstanbul.
 6.  “Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara İlişkin Hizmetlere Etkisi (Muğla Deneyimi)”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya.
 7.  “Are There Qualifications Necessary for Candidates of Mayors?”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya.
 8.  Detay Yayıncılık, Ankara, 2018, (Kitap Bölümü), Dijital Çağın Etkisinde Yönetim Siyaset Kent, Ed. Elvettin Akman, Nilüfer Negiz, Çiğdem Akman, Hakan Mehmet Kiriş, s.89-102.

Diğer Makale ve Çalışmalar


 1.  İlçe Belediyelerinde İnternet Sitesi ve E-belediye (Fethiye Belediyesi Örneği), Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Dönem Projesi, 2012, Ankara.
 2.  “Primary Foreign Language Teaching and Learning”, İngiltere Çalışma Ziyareti, AB Arion, 2007, Gloucestershire, İngiltere.
 3.  MEB, Okul Müdürlüğü 2005-2008, 2014-2017, Müdür yardımcılığı ve İngilizce Öğretmenliği 12 yıl,
 4.  Gerçek Fethiye Gazetesi Köşe Yazarlığı, 2012-2017.

Sivil Toplum Çalışmaları


 1. Karaçulha Kültür ve Dayanışma Derneği kurucu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2007-2010, 2011-2014 Yönetim Kurulu Üyeliği.
 2. Memur-Sen Konfederasyonu, 2004 Kurucu İlçe Temsilcisi, 2004-2008 Fethiye İlçe Temsilcilik Başkanlığı.
 3. Eğitim-Bir Sen, Fethiye Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Sekreterliği, 2004-2008.
 4. Anadolu Gençlik Derneği, Fethiye Teşkilatı, Tanıtma Komisyonu Başkanlığı.
 5. Fethiye Gazeteciler Derneği Üyeliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*