Akademik Bilgiler Sayfası

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Bilimsel Yayınlar :
________________________________________
1. Demirkaya, Y, Koç, M., (2017). “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, 3 (6), s.s.124-149. (DOI: 10.25069/spmj.342576)

2. Acar, O. K, Okyay V. A., Koç M., (2017). “Isparta’daki Belediye Başkanlarının Dönüşümcü Liderlik Vasıfları Üzerine Nitel Bir Araştırma”, TİDSAD, Yıl 4 Sayı 13, ss.222-238.
(DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346)

3. Koç, M., (2018). “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi”, Eskişehir Osman Gazi Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, Cilt 14, Sayı 2., ss.457-478. (DOI: https://doi.org/10.17153/oguiibf.503162)

4. Koç, M., Gündoğar B. N., (2022). “A Research On Reading Habit of The University Students: Gölhisar Example”, SSD Journal, Vol:7, Issue:30, pp: 121-129. (DOI: http://dx.doi.org/10.31567/ssd.557)

5. Koç, M. (Ekim-2018), Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı: Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme, (Kitap Bölümü), Detay Yayıncılık, Ankara, Ekim 2018, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim Siyaset Kent, Ed. Elvettin Akman vd., s.89-102, ISBN: 978-605254-031-2

6. Koç, M. (Aralık-2018), Merkezileşme Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara İlişkin Hizmetlere Etkisi (Muğla Deneyimi), (Kitap Bölümü), Çizgi Kitapevi, Konya, Aralık 2018, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları, Gen. Yayın Yön. Mahmut Arlı, s.2561-2577, ISBN: 978-605-196-226-9 >>>indirmek için bağlantıya git

7. Koç, M. (Aralık-2018), Are There Qualifications Necessary For Candidates of Mayors?, (Kitap Bölümü), Çizgi Kitapevi, Konya, Aralık 2018, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları, Ed. Prof. Dr. Bekir ÇİNAR vd., s.238-244, ISBN: 978-605-196-229-0

8. Koç, M., Acar O. K, Cihan S., (Eylül-2020), Public Services Under the Universal Service Law No.5369 and Analysis of Its Applications in Turkey, (Kitap Bölümü), Gece Kitaplığı, Theory and Research In Social, Human and Administrative Sciences, Ed. Assoc. Prof. Dr. Erdem Sarıkaya, ss.290-306, ISBN: 978-625-7243-67-4 >>>indirmek için bağlantıya git

9. Koç, M. (Ekim-2021), Büyükşehir Belediyesi Olan İller için Getirilen Kırsal Mahalle Düzenlemesine İlişkin Bir Değerlendirme, (Kitap Bölümü), Duvar Kitabevi INSAC Social and Education Sciences, Editörler: Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Dr. Öğr Üyesi. Betül Serbest Yılmaz, ss.718-728, ISBN: 978-625-7502-80-1,  >>>indirmek için bağlantıya git

10. Koç, M. (Ocak-2022), Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bir Model Önerisi, (Kitap Bölümü), Duvar Kitabevi, Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, Editörler: Doç. Dr. Muhammet Kerim AYAR, Doç. Dr. Fatih ERDEMİR ss.244-253, ISBN: 978-625-7502-86-3,  >>> indirmek için bağlantıya git

11. Koç, M. (Mart-2022), Köy ve Mahalle Muhtarlığının Farkları Üzerinden Yeni Bir Muhtarlık Modeli Önerisi, INSAC Contemporary Trends in Humanities and Social Sciences, Editör: Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, ss.91-105, ISBN: 978-625-8109-03-0  >>>  indirmek için bağlantıya git

12. Koç, M., (Mart-2022), Türkiye’de Siyasi Partilerin Sayısı Üzerinden Seçimlere Katılım Sorununa İlişkin Değerlendirme, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II, Editörler, Doç. Dr. Neslihan İyit, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi Betül Hastaoğlu Özbek, ss.195-210, ISBN: 978-625-430-047-9,  >>>indirmek için bağlantıya git

13. Koç, M., (Aralık-2022), 6360 Sayılı Kanun ve Yerel Yönetimlere Etkisi, Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10, Editörler: Zeynel KARACAGİL, Meryem BULUT, ss.1124-1146, ISBN: 978-625-7799-72-0,  >>> indirmek için bağlantıya git

14. Koç, M., (Aralık-2022), E-Belediye Hizmetleri: Fethiye Belediyesi Örneği, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler IV, Editör: Prof. Dr. Sinan Sönmez, ss.587-600, ISBN: 978-625-8261-88-2,  >>> indirmek için bağlantıya git

15. Koç, M., (Aralık-2022), Yerel Yönetimler ve Muğla İlinde Yerel Yönetim Teşkilatları, Muğla İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar I, Editörler: Doç. Dr. Mustafa METE, Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ, ss. 69-93, ISBN: 978-625-6399-04-4, indirmek için bağlantıya git

16. Koç, M., Teke, M. E., Avcı, M., (Aralık 2022), Tarımsal Örgütlenmede Gölhisar Çiftçileri Örneği, Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler I, Editörler: Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY, Dr. Uğur İNAN, ss.415-428, ISBN: 978-625-430-550-4, indirmek için bağlantıya git

17. Koç, M., (Mart-2023), Yerel Seçimlerde 6360 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası, Türkiye’de Yerel Seçimler, Editör: Dr. Fatih Güler, Nobel Bilimsel Eserler, ISBN: 978-625-398-222-5, incelemek için bağlantıya git

18. Koç, M. (2018) Doktora Tezi, “6360 Sayılı Kanunun Mahalleye Dönüşen Köylerde Muhtarlığa Etkisi: Muğla Deneyimi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler ABD, Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları.

….

Kongre ve Sempozyum Bildirileri:
________________________________________
1. “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 5-7 MAYIS 2016, İZMİR. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır)

2. “Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı; Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYFOR 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım 2017, Isparta. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)

3. “Yönetime Katılımda Kent Konseyleri Üzerinden Mahalle Muhtarlarının Rolü: Muğla Örneği”, INGLOBE Innovation and Global Issues In Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Antalya. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır)

4. “The Analysis of Universal Service Policies in Turkey via 2005-2015 Applications”, ICOSRESSE, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 May 2018, Vienna, Austria. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)

5. “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi” 4. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 18-19 Ekim 2018, Anadoluhisarı Beykoz, İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)

6. “Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara İlişkin Hizmetlere Etkisi: Muğla Deneyimi”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır), Çizgi Kitabevi Aralık 2018, ISBN: 978-605-196-226-9ss.2561-2577

7. “Are There Qualifications Necessary for Candidates of Mayors?”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)

8. “Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bı̇r Model Önerı̇sı̇: D-8”, ICES 2019, International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences II, June 18-19, 2019 İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)

9. “Meslek Kuruluşlarının Beledı̇yelerde Karar Alma Sürecine Katılımı: Muğla Örneği”, ICES 2019, 2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences , June 18-19, 2019 İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır.)

10. “Üniversite Öğrencilerinin İlçe Bazında Yöneticilere İlişkin Algıları: Gölhisar İlçesi Örneği”, Euroasia Summit 5. International Social Sciences Congresss, January 14-15, 2022, Varna Bulgaristan. (Özetler kitabında yayınlanmıştır.)

11. “İlçe Belediyelerinin İnternet Sitelerinde Mahalle ve Muhtarlar Hakkında İçerik Bulunması: Muğla Örneği”, ICESSER 3. International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches, 22-23 Ocak 2022, Ankara. (Özetler kitabında yayınlanmıştır)

12. “Belediyelerin İnternet Sitelerinde Faaliyet Raporları: Burdur İli Belediyeleri”, 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ocak 24-26 2022, İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır.)

13. “Türk Kamu Yönetiminde İl ve İlçe Düzeyinde Siyasi Partilerin Yönetici Atamalarına Etkisi”, ISASOR 5. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2022, Burdur. (Özetler kitabında yayınlanmıştır.)

14. “E-belediye Hizmetleri Yeterlilikleri: Fethiye Belediyesi Örneği”, 9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), 27-29 Eylül 2022, İstanbul, (Özetler kitabında yayınlanmıştır.)

15. “On Birinci Kalkınma Planında Sivil Toplum Kuruluşlarına İlişkin Hedefler ve Mevcut Durum Üzerine Bir Değerlendirme”, 22. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 20-22 Ekim 2022, Osmaniye.

16. “Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyeliği ve Üye Olmaktan Çekinmeleri: Gölhisar Örneği, 6. Sivil Strateji Sempozyumu, 08-09 Aralık 2022, İstanbul.

Diğer Çalışmalar

İlçe Belediyelerinde İnternet Sitesi ve E-belediye (Fethiye Belediyesi Örneği), Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Dönem Projesi, 2012, Ankara.

“Primary Foreign Language Teaching and Learning”, İngiltere Çalışma Ziyareti, AB Arion, 2007, Gloucestershire, İngiltere.

MEB, Okul Müdürlüğü 2005-2008, 2014-2017.

Müdür yardımcılığı ve İngilizce Öğretmenliği 12 yıl.

Fethiye Dergisi, Köşe Yazıları, 2003-2005.

Gerçek Fethiye Gazetesi Köşe Yazarlığı, 2012-2017.

Batı Akdeniz Gazetesi Köşe Yazarlığı, 2018-…..

Sivil Toplum Çalışmaları

Karaçulha Kültür ve Dayanışma Derneği kurucu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2007-2010, 2011-2014 Yönetim Kurulu Üyeliği.

Memur-Sen Konfederasyonu, 2004 Kurucu İlçe Temsilcisi, 2004-2008 Fethiye İlçe Temsilcilik Başkanlığı.

Eğitim-Bir Sen, Fethiye Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Sekreterliği, 2004-2008.

Anadolu Gençlik Derneği, Fethiye Teşkilatı, Tanıtma Komisyonu Başkanlığı, 2011-2019.

Fethiye Gazeteciler Derneği Üyeliği.

Yüksek Öğrenim

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi; İngilizce Öğretmenliği, 1999.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Yerel Yönetimler, 2004.

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2008.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans, 2013.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Medya ve İletişim, 2016.

Marmara Üniversitesi, Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim, 2018.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, Adalet, 2020.

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 2020-….

*


Son güncelleme: 30.03.2023/14:20

*

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*