Miras Hukuku Ders Notları

Miras Hukuku dersinin özet notlarıdır. Sadece dersin amaçları ve uygulanışı doğrultusunda ilgililere sunulmuştur.

Hafta1: Miras Hukuku ve Kaynakları >> mirashukuku1

Hafta2: Miras Hukukuna İlişkin Kavramlar >> mirashukuku2

Hafta3: Miras Hukukunun Temel İlkeleri >> mirashukuku3

Hafta 4: Yasal ve Atanmış Mirasçılar >> mirashukuku4

Hafta 5: Mirasın Açılması >> mirashukuku5

Hafta 6: Mirasın Reddedilmesi >> mirashukuku6

Hafta 7: Mirasçılıktan Çıkarma  >> mirashukuku7

Hafta 8: Terekenin Defterini Tutma ve Resmi Tasfiye  >> mirashukuku8

Hafta 9: Miras Ortaklığı  >> mirashukuku9

Hafta 10: Mirasta Denkleştirme  >> mirashukuku10

Hafta 11: Miras Sebebiyle İstihkak Davası  >> mirashukuku11

Hafta 12: Paylaşımın Tamamlanması  >> mirashukuku12

Hafta 13: Ölüme Bağlı Tasarruflar  >> mirashukuku13

Hafta 14: Ölüme Bağlı Tasarruflar  >> mirashukuku14

*