Dersler Hakkında Bilgilendirme

Sevgili öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koç’un derslerine ilişkin Google Classroom Kodları aşağıda verilmiştir. Sadece ders kaydı yaptığınız sınıfa katılınız. Davet bağlantısına tıklayarak sınıfa dahil olabilirsiniz.

TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ

İnsan Kaynakları Yönetimi: 22qmlmw

https://classroom.google.com/c/NjI3NTAzODI4Njk3?cjc=22qmlmw

Araştırma Teknikleri I: alrweiu

https://classroom.google.com/c/NjI3NTA1MDU5NTM1?cjc=alrweiu

Halkla İlişkiler: onrya67

https://classroom.google.com/c/NjI3NTA0NjY2OTY1?cjc=onrya67

İdare Hukuku: 73k6oob

https://classroom.google.com/c/NjI3NTA4MTMyNDYy?cjc=73k6oob

Borçlar Hukuku: zrey4nt

https://classroom.google.com/c/NjI3NTAzNjQxNzk1?cjc=zrey4nt

Hukukun Temel Kavramları: autkkr6

https://classroom.google.com/c/NjI3NDQ2NDc5NTEy?cjc=autkkr6

Kamu Yönetimi I: hkixzav

https://classroom.google.com/c/NjI3NDQ3ODQ1NDc3?cjc=hkixzav

Tapu Mevzuatı III: t6zowp7

https://classroom.google.com/c/NjI3MzQ3OTczOTg2?cjc=t6zowp7

Proje: aecpkgr

https://classroom.google.com/c/NTkwMzAxNzIwNDQz?cjc=aecpkgr


BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Gönüllülük Çalışmaları: tbvjqou

https://classroom.google.com/c/NjI3MzUzMjE2OTUw?cjc=tbvjqou

Derse ilişkin paylaşımlar Google Classroom sınıfı üzerinden yapılacaktır. Başarılar.