İhtisaslaşacak Üniversite Sayısı 15’e Çıktı

YÖK tarafından başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” kapsamında daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten seçilen yeni 5 üniversite ve ihtisas alanları geliyor.

YÖK’ün yükseköğretimde 2020 yılı hedefleri arasında kamuoyuna beyan ettiği hedeflerden biri olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında 5 yeni üniversite ve ihtisas alanının daha belirlenme süreci tamamlandı. YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez 2015 yılında başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” kapsamında ilgili paydaşların da katılımlarıyla daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten seçilen yeni 5 üniversite ve ihtisas alanları YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından YÖK’te gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, proje komisyon üyeleri, proje kapsamında daha önce belirlenen 10 üniversitenin rektörleri, projeye yeni seçilen 5 üniversitenin rektörleri ile bulundukları ilin Valileri ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları katıldı. Toplantının başlangıcında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından projeye ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Prof. Dr. Gündoğan, projenin son durumu hakkında genel bir değerlendirme yaparak, 5 yeni üniversitenin projeye seçimi sürecine ilişkin bilgi verdi. Bilgilendirme sunumunun ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir konuşma gerçekleştirdi. YÖK Başkanı Saraç konuşmasında Günümüzde yükseköğretim kurumlarının, üstlendikleri misyonlar, işlevleri, yeni stratejiler ve işbirliği modelleri çerçevesinde önemli değişimler gösterdiğini belirterek, üniversitelerin akademik yapılarına, beşeri sermayelerine, kuruluş misyonlarına ve bulundukları bölgelere bağlı olarak yapılan değerlendirmelerle çeşitliliğin gerekliliğinin ortaya çıktığına dikkati çekti. Büyük ölçüde kamu fonu tahsisine rağmen bir önceki nesil bölgesel gelişme politikalarının yürümediğine işaret eden Saraç, küreselleşmenin de etkisiyle şekillenen kalkınmada yeni bölgesel anlayışın, ilişki ağı ile belirlenen, mekânsal süreklilik şartı olmayan, uluslararası ilişkilere doğrudan açık, ekonomik ve bölgesel kalkınmanın itici gücü olarak yerel dinamiklerin ön plana çıktığı bir sistem olduğunu söyledi. Bölgenin başarı ve üretim faktörlerinin incelenmesinin, bölge üniversitesi ile bilgi ve inovasyon alışverişinin başarıyı daha üstlere taşıdığını sözlerine ekleyen Saraç, “kalkınma kutupları, öğrenen bölgeler, sosyal ve beşeri sermaye, bilgi transferi gibi kavramlar üniversitenin bölgedeki rolünü merkezi bir öneme sahip kılmaktadır.” diye konuştu.

Bütün bu üniversitelerden beklentilerinin, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında “Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları”nı geliştirmeleri ve bu programların bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasının sağlanması olduğunu değinen YÖK Başkanı Saraç, “Böylece bölgede; üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmeler olacak, Ar-Ge organizasyonu artacak, ürün pazar ve rekabetinde güçlenmeler beklenecek, fon kaynakları artacak, yeni genişletilmiş işbirlikleri doğacak, uzmanlaşmış merkezler gelişecek ve de en önemlisi bölgeye ait kültürel güçlü değişimler ortaya çıkacaktır” dedi.

Bu proje ile birlikte üniversitede, bölgedeki ekonomik aktörler arasındaki hareketliliği destekleyen programların çeşitlenmesinin, bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesinin, artık bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamı ile bölge temelli öğrenme süreçlerinin oluşturulmasının da beklendiğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Üniversitelerin bölgesel kalkınma konusundaki bir diğer önemli getirisi, ekonomik başarı, bireysel yetenekler ve gruplar arası bilgi transferi ile de doğrudan ilişki sağlamasıdır. Ayrıca, üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesi hedeflenmelidir. Bölgesel kalkınma ajansları ile etkin bir iletişim ağı kurularak, sinerji doğuran çalışmalar yapılması beklenmektedir. Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir, henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye’nin geleceği için gerçekten umutluyuz. Özetle bu proje, ’bir birlikte çalışma projesidir.’”

Üniversitelerin yalnızca deneyimli, yetenekli, uzman insanların yetiştiği yerler değil aynı zamanda “cazibe merkezleri” olduğunu hatırlatan Başkan Saraç, “Özellikle coğrafi olarak büyük ülkeler açısından, ulusal sistemin altında yer alan ve merkezi olmayan bir alt-sistem yapılanması, ülkenin ekonomik kalkınmasında daha faydalı ve daha işlevsel olabilmektedir” dedi. Önümüzdeki dönemde güzel bir haber ile kamuoyunun huzuruna çıkacaklarını ileten YÖK Başkanı Saraç, “YÖK girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekleriyle bu yıl Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan üniversitelere destekleme söz konusu olacaktır. Bu müjdeyi de üniversitelerimize vermek isterim” dedi. Bahsedilen bütün bu çalışmaların aslında küresel yükseköğretimde yeni bir dönüşüm ve yeni bir akademik devrim olarak nitelendirildiğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, yeni seçilen üniversiteleri ve rektörleri tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

Proje kapsamında yeni seçilen 5 üniversiteyi ve ihtisas alanları:

Artvin Çoruh Üniversitesi “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”,

Bartın Üniversitesi “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları”,

Hitit Üniversitesi “Makine ve İmalat Teknolojileri”,

Kırklareli Üniversitesi “Gıda”

Yozgat Bozok Üniversitesi “Endüstriyel Kenevir”

alanlarında “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” olarak seçildi. Açıklanan 5 yeni üniversitenin daha katılımıyla proje kapsamındaki üniversite sayısı 15’e çıktı.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Saraç tarafından projeye yeni seçilen üniversitelerin rektörlerine proje katılım belgeleri verildi.

Proje kapsamında daha önce 10 üniversite belirlenmişti

YÖK Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve bakanlıklar ile işbirliği içinde yürütülen proje süreci kapsamında toplam 10 üniversite bulunmakta idi. Buna göre;

Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı alanında,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında,

Aksaray Üniversitesi; spor ve sağlık alanında,

Kastamonu Üniversitesi; ormancılık ve tabiat turizmi alanında,

Muş Alparslan Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; çay alanında,

Siirt Üniversitesi; tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak üniversiteler olarak belirlenmiştir.

Kaynak: YÖK İnternet Sitesi

 

Önerdiğimiz Yazı

Sistem Krizi ve İttifaklar

Seçime sayılı günler kaldı. 15 Temmuz sonrası 2017 Anayasa değişikliği ile milletimiz adeta bir çuvala …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*