Bilimsel Yayınlar : ________________________________________ 1. Demirkaya, Y, Koç, M., (2017). "6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme", Strategic Public Management Journal, 3 (6), s.s.124-149. (DOI: 10.25069/spmj.342576) 2. Koç, M. (2018). "Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi", Eskişehir Osman Gazi Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, Cilt 14, Sayı 2., ss.457-478. (DOI: https://doi.org/10.17153/oguiibf.503162) 3. Acar, O. K, Okyay V. A., Koç M., (2017). “Isparta’daki Belediye Başkanlarının Dönüşümcü Liderlik Vasıfları Üzerine Nitel Bir Araştırma", TİDSAD, Yıl 4 Sayı 13, ss.222-238. (DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346) 4. Koç, M. (2018). Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı: Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme, (Kitap Bölümü), Detay Yayıncılık, Ankara, Ekim 2018, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim Siyaset Kent, Ed. Elvettin Akman vd., s.89-102, ISBN: 978-605254-031-2 5. Koç, M. Are There Qualifications Necessary For Candidates of Mayors?, (Kitap Bölümü), Çizgi Kitapevi, Konya, Aralık 2018, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları, Ed. Prof. Dr. Bekir ÇİNAR vd., s.238-244, ISBN: 978-605-196-229-0 6. Koç, M., Acar O. K, Cihan S,. Public Services Under the Universal Service Law No.5369 and Analysis of Its Applications in Turkey, (Kitap Bölümü), Gece Kitaplığı, Theory and Research In Social, Human and Administrative Sciences, Ed. Assoc. Prof. Dr. Erdem Sarıkaya, ss.290-306, ISBN: 978-625-7243-67-4 7. Koç, M., Büyükşehir Belediyesi Olan İller için Getirilen Kırsal Mahalle Düzenlemesine İlişkin Bir Değerlendirme, (Kitap Bölümü), Duvar Kitabevi INSAC Social and Education Sciences, ss.718-728, ISBN: 978-625-7502-80-1 8. Koç, M. Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bir Model Önerisi, 9. Koç, M. (2018) Doktora Tezi, “6360 Sayılı Kanunun Mahalleye Dönüşen Köylerde Muhtarlığa Etkisi: Muğla Deneyimi", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler ABD, Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları. .... Kongre ve Sempozyum Bildirileri: ________________________________________ 1. “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 5-7 MAYIS 2016, İZMİR. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır) 2. “Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı; Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYFOR 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım 2017, Isparta. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 3. “Yönetime Katılımda Kent Konseyleri Üzerinden Mahalle Muhtarlarının Rolü: Muğla Örneği”, INGLOBE Innovation and Global Issues In Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Antalya. 4. “The Analysis of Universal Service Policies in Turkey via 2005-2015 Applications”, ICOSRESSE, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 May 2018, Vienna, Austria. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 5. “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı (Muğla Deneyimi)” 4. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 18-19 Ekim 2018, Anadoluhisarı Beykoz, İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 6. “Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara İlişkin Hizmetlere Etkisi (Muğla Deneyimi)”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır), Çizgi Kitabevi Aralık 2018, ISBN: 978-605-196-226-9ss.2561-2577 7. "Are There Qualifications Necessary for Candidates of Mayors?", INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya. 8. "Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bı̇r Model Önerı̇sı̇: D-8", ICES 2019, 2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences, June 18-19, 2019 İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 9. "Meslek Kuruluşlarının Beledı̇yelerde Karar Alma Sürecı̇ne Katılımı:Muğla Örneği", ICES 2019, 2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences , June 18-19, 2019 İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 10. “Üniversite Öğrencilerinin İlçe Bazında Yöneticilere İlişkin Algıları: Gölhisar İlçesi Örneği", ...
Yabancı Dili, Seviyesi, : İngilizce C2, Almanca, A1 Sınav ve Derecesi : YÖKDİL, 87,5 Anabilim Dalı : Yerel Yönetimler Yurtdışı Çalışma Deneyim : Bildiri sun. 2018 Viyana Ünv, AB 2007 Arion Study Visit, İngiltere

Yeni Eklenenler

Türkiye Afganistan’da Nasıl Bulunmalı?

Afganistan’daki gelişmeler gündemdeki yerini ciddi olarak korumaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın çekilme kararının ardından, “Şimdi Afganistan’da neler olacak” sorusu herkesin cevabını aradığı soru oldu. Türkiye de 20 yıldır orada ama bu zamana kadar muharip olarak görev yapmadı. Sadece eğitim faaliyetleri yürüttü. Şimdi ise Haziran’daki NATO Zirvesi’nin ardından Afganistan, ABD-Türkiye ilişkilerinde diğer sorunların önüne geçti. Hatta …

Daha Fazlası

Tapu Harcı Gelirinde Rekor Düzeye Ulaşıldı

Tapu harcı gelirinde tüm zamanların yıllık rekorunun kırıldığı açıklandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, tapu harcından elde edilen gelir, ocak-eylül döneminde tüm zamanların yıllık rekorunu kırarak 13.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2 milyon adede yaklaşırken, bu satışlarda beyan edilen tutar 372 milyar liraya ulaştı. Türkiye genelinde 9 ayda 2 …

Daha Fazlası

Covid-19 ve 5G Asıl Tehlike 6G

5G ve 6G

Son günlerde bazı sosyal medya yayınlarında 5G teknolojisinin koronavirüsü yaymaya yardım ettiği hatta bizzat bu amaçla kullanıldığına ilişkin haberler ortaya çıkmaya başladı. Bazı ülkelerde insanların bu durumu protesto etmek için sokağa döküldüğüne ve baz istasyonlarına zarar verdiklerine ilişkin haberler de var. Bu tür haberler milyonlarca takipçisi olan Facebook, YouTube, Instagram gibi sosyal medya organlarında gittikçe yayılıyor. Bu makalede, önce 5G’nin …

Daha Fazlası

Tapu Belgeleri E-devlet Üzerinden Alınabilecek

Bürokrasiyi azaltacak e-devlet uygulamaları artmaya devam ediyor. Son olarak, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgeleri de e-devlet üzerinden alınabileceği açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tapuya ilişkin bazı belgelerin e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışmanın tamamlandığı bildirildi. Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgeleri artık e-devlet …

Daha Fazlası

Yeni Dünya Düzenine Geçiş Provaları Başladı

Yeni Dünya Düzeni

2011 yılında İslam coğrafyasında başlayan sözde “Bahar” sürecinin rengi, Suriye ve Libya’da yaşanan olaylarla gün yüzüne çıkmıştı. İslam coğrafyasındaki halklar arasında düşmanlıkların arttırılması, İsrail’in güvenliğini teminat altına alınması ve Müslüman halkların yaşadığı ülkelerin zenginliklerini paylaşma amacı taşıyan süreç, Mısır ve Libya’da hedeflenen başarıya ulaşsa da Suriye’de akamete uğradı. Amerika, 11 Eylül 2001’den hemen sonra giriştiği, bölge ülkelerinin yedisinin (Irak, Suriye, …

Daha Fazlası

İhtisaslaşacak Üniversite Sayısı 15’e Çıktı

YÖK tarafından başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” kapsamında daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten seçilen yeni 5 üniversite ve ihtisas alanları geliyor. YÖK’ün yükseköğretimde 2020 yılı hedefleri arasında kamuoyuna beyan ettiği hedeflerden biri olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında 5 yeni üniversite ve ihtisas alanının daha belirlenme süreci tamamlandı. YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez 2015 …

Daha Fazlası

Sosyal Hizmet Uzmanına Sorular ve Cevaplar

Sosyal Hizmet Uzmanlığı

Sosyal hizmet uzmanı ne iş yapar? Sosyal hizmet, toplumda dezavantajlı bireylerin, kamu kaynaklarını kullanarak birey, grup, toplum düzeyinde çalışmalar yaparak toplumun diğer bireyleri kadar avantajlı olmasını sağlayan uzman kişidir. Sosyal hizmet mesleği hangi gruplarla çalışır? Yaşlılık, engellilik, çocuk, madde bağımlılığı, kadın, suçluluk, yoksulluk, mülteci sorunları gibi alanlarda çalışır. Sosyal hizmet psikoloji ve sosyoloji dallarından farklı ne yapar? Sosyal hizmet kendine …

Daha Fazlası