Bilimsel Yayınlar : ________________________________________ 1. Demirkaya, Y, Koç, M., (2017). "6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme", Strategic Public Management Journal, 3 (6), s.s.124-149. (DOI: 10.25069/spmj.342576) 2. Koç, M. (2018). "Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı: Muğla Deneyimi", Eskişehir Osman Gazi Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018, Cilt 14, Sayı 2., ss.457-478. (DOI: https://doi.org/10.17153/oguiibf.503162) 3. Acar, O. K, Okyay V. A., Koç M., (2017). “Isparta’daki Belediye Başkanlarının Dönüşümcü Liderlik Vasıfları Üzerine Nitel Bir Araştırma", TİDSAD, Yıl 4 Sayı 13, ss.222-238. (DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346) 4. Koç, M. (2018). Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı: Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme, (Kitap Bölümü), Detay Yayıncılık, Ankara, Ekim 2018, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim Siyaset Kent, Ed. Elvettin Akman vd., s.89-102, ISBN: 978-605254-031-2 5. Koç, M. Are There Qualifications Necessary For Candidates of Mayors?, (Kitap Bölümü), Çizgi Kitapevi, Konya, Aralık 2018, Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları, Ed. Prof. Dr. Bekir ÇİNAR vd., s.238-244, ISBN: 978-605-196-229-0 6. Koç, M., Acar O. K, Cihan S,. Public Services Under the Universal Service Law No.5369 and Analysis of Its Applications in Turkey, (Kitap Bölümü), Gece Kitaplığı, Theory and Research In Social, Human and Administrative Sciences, Ed. Assoc. Prof. Dr. Erdem Sarıkaya, ss.290-306, ISBN: 978-625-7243-67-4 7. Koç, M., Büyükşehir Belediyesi Olan İller için Getirilen Kırsal Mahalle Düzenlemesine İlişkin Bir Değerlendirme, (Kitap Bölümü), Duvar Kitabevi INSAC Social and Education Sciences, ss.718-728, ISBN: 978-625-7502-80-1 8. Koç, M. Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bir Model Önerisi, 9. Koç, M. (2018) Doktora Tezi, “6360 Sayılı Kanunun Mahalleye Dönüşen Köylerde Muhtarlığa Etkisi: Muğla Deneyimi", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler ABD, Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları. .... Kongre ve Sempozyum Bildirileri: ________________________________________ 1. “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYSEM 10 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 5-7 MAYIS 2016, İZMİR. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır) 2. “Mahalle Muhtarlarının Yönetime Katılımda Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanımı; Muğla İli Üzerinden Bir Değerlendirme”, KAYFOR 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım 2017, Isparta. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 3. “Yönetime Katılımda Kent Konseyleri Üzerinden Mahalle Muhtarlarının Rolü: Muğla Örneği”, INGLOBE Innovation and Global Issues In Social Sciences, 26-29 Nisan 2018, Antalya. 4. “The Analysis of Universal Service Policies in Turkey via 2005-2015 Applications”, ICOSRESSE, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 May 2018, Vienna, Austria. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 5. “Mahalleye Dönüşen Köylerin Muhtarlarının Hizmetlerde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Algısı (Muğla Deneyimi)” 4. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 18-19 Ekim 2018, Anadoluhisarı Beykoz, İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 6. “Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Alanlara İlişkin Hizmetlere Etkisi (Muğla Deneyimi)”, INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya. (Bildiriler Kitabında Aynı Adla Tam Metin Yayınlanmıştır), Çizgi Kitabevi Aralık 2018, ISBN: 978-605-196-226-9ss.2561-2577 7. "Are There Qualifications Necessary for Candidates of Mayors?", INES IV, Internatıonal Academic Research Congress, 30 Ekim-3 Kasım 2018, Alanya, Antalya. 8. "Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bı̇r Model Önerı̇sı̇: D-8", ICES 2019, 2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences, June 18-19, 2019 İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 9. "Meslek Kuruluşlarının Beledı̇yelerde Karar Alma Sürecı̇ne Katılımı:Muğla Örneği", ICES 2019, 2. International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences , June 18-19, 2019 İstanbul. (Özetler kitabında yayınlanmıştır) 10. “Üniversite Öğrencilerinin İlçe Bazında Yöneticilere İlişkin Algıları: Gölhisar İlçesi Örneği", ...
Yabancı Dili, Seviyesi, : İngilizce C2, Almanca, A1 Sınav ve Derecesi : YÖKDİL, 87,5 Anabilim Dalı : Yerel Yönetimler Yurtdışı Çalışma Deneyim : Bildiri sun. 2018 Viyana Ünv, AB 2007 Arion Study Visit, İngiltere

Yeni Eklenenler

Çanakkale Zaferi 107. Yılında

BALKAN BOZGUNUNDAN CİHAN SAVAŞINA Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri Dünyadaki Sömürge paylaşımında birbirlerine rakip olmaya başladılar. İngilizler ve Fransızlar erken davranmışlar; Amerika, Afrika, yeni Zelanda ve Avustralya’da Sömürge İmparatorluğunu kurmuşlar. Fransa ve İtalya savunmasız Afrika’yı paylaştılar. İspanya ve Portekiz Güney Amerika’yı katliamlarla soydular. Şimdi Tamamı da İspanyolca konuşan sömürge devletlerini kurdular. Sıcak denizlere hakim olmak isteyen Rusya’nın önündeki engel Osmanlı devletiydi. Almanlar …

Daha Fazlası

Geleceğin Mesleği İstem (Prompt) Mühendisliği mi?

“Prompt” kelimesinin Türkçe karşılığı sufle, istem, soru ve talimat gibi kelimelerle ifade edilmeye çalışılsa da yeni bir terim olduğu için kesin karşılığı henüz dilimizde oluşmamıştır. Bu sebeple yazımızda İstem (Prompt) ifadesini kullanmaya devam edeceğiz. “İstem (Prompt)”, Yapay Zekâ modellerinin aldığı soruları veya talimatları ifade eder. “İstem (Prompt) Mühendisliği” kavramı da Yapay Zekâ dil modellerinden istenen yanıtları almak için soruların veya …

Daha Fazlası

Sistem Krizi ve İttifaklar

Seçime sayılı günler kaldı. 15 Temmuz sonrası 2017 Anayasa değişikliği ile milletimiz adeta bir çuvala sokularak Amerika’daki gibi ya Cumhuriyetçi ya da Demokratçı olmak zorunda bırakıldı. Ülkemizde de uygulanmaya çalışılan sistemle ya Cumhur ya da Millet tarafı olmaya mahkûm edildi. Elbette her iki ittifakın da artı ve eksi yönleri sayılabilir. Millet İttifakı’nın belirgin yönü, herkesin ve her kesimin temsilinin sağlanmasıdır. Türkiye’nin …

Daha Fazlası

Bilgisayarınızdan Gereksiz Dosyaları Temizleme

Zaman zaman bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları bizzat kendiniz (manuel) temizlemeniz gerekir. Size hem daha fazla disk alanı kazandıracak hem de bilgisayarınızı az da olsa hızlandıracaktır. Bu işlem için; Windows + R tuşlarına birlikte basarak “Çalıştır’ı” açın. Sonrasında açılan pencerede şu komutları yazın ve ayrı ayrı açılan klasörlerin içini silin (geri dönüşüm kutusuna göndermeyin. Shift ile birlikte silin. Ya da daha sonra …

Daha Fazlası

İnsanın Ölümsüzlük Arayışı: Transhümanizm

transhümanizm

İnsanoğlu günün birinde ölümsüzlüğü bulabilir mi? Her geçen gün daha da ilerleyerek insan hayatını, ömrünü uzatan teknoloji (!) bir gün ölümsüzlüğü insana sunabilir mi? İslam akidesine iman eden ve dünya hayatının bir imtihan olduğunun bilincinde olan biz Müslümanlar için bu soruların cevabı çoktan belli iken günümüz insanı için bu durum o kadar da net değil. Öyle ki her geçen gün …

Daha Fazlası

Metaverse Nedir, Ne Değildir?

metaverse

Metaverse’i birçoğumuz yakın zamanda duymuş olsak da sandığımızdan daha eski olduğunu ifade edebiliriz. Dahası bu projenin en büyük paydaşı da bizleriz. Metaverse Metaverse; Neal Stephenson’ın 1992’de yayınladığı romanı “Snow Crash”de (kitap ismi Türkçe’ye “Parazit” olarak çevrilmiş) insanların dijital ortamda etkileşime geçtiği bir eylem olarak tanımlanmış. Kelime manasının Türkçe’de evren ötesi ya da öte evren olduğunu ifade edebiliriz. Metaverse, esas itibariyle …

Daha Fazlası

Türkiye Afganistan’da Nasıl Bulunmalı?

Afganistan’daki gelişmeler gündemdeki yerini ciddi olarak korumaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın çekilme kararının ardından, “Şimdi Afganistan’da neler olacak” sorusu herkesin cevabını aradığı soru oldu. Türkiye de 20 yıldır orada ama bu zamana kadar muharip olarak görev yapmadı. Sadece eğitim faaliyetleri yürüttü. Şimdi ise Haziran’daki NATO Zirvesi’nin ardından Afganistan, ABD-Türkiye ilişkilerinde diğer sorunların önüne geçti. Hatta …

Daha Fazlası