Pedagojik Formasyon Eğitimi

Türkiye’de öğretmen yetiştirmek üzere yükseköğrenim hizmeti veren çeşitli üniversitelerde eğitim fakülteleri bulunmaktadır. Eğitim fakültesi öğrencileri “Pedagojik formasyon” dersleri alarak üniversiteden öğretmen olabilecek şekilde mezun olur.

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre mezun oldukları alanlar itibarıyla KPSS sınavlarında başarılı olanlar öğretmen alım döneminde pedagojik formasyon belgesi ile öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu belgeyi almış olmak öğretmen olarak atanacağınız anlamına gelmez. Hangi alanlarda ne zaman ve kaç öğretmen alınacağı bilinmemekte ve ülkemiz koşullarında değişebilmektedir.

Pedagojik Formasyon eğitim fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan bir belgedir. YÖK bu yılın başında buna ilişkin bir düzenleme yaptı ve eğitim fakültesi dışındaki lisans programlarında pedagojik formasyon eğitimi alınabilinmesine ilişkin bir düzenleme yaptı. Buna göre eğitim fakültelerinin koordinasyonu ile öğrenciler normal lisans eğitimlerine devam ederken seçmeli ders olarak formasyon derslerini alabilecekler.

Üniversitemiz bünyesinde yüksekokulumuz öğrencilerince (isteğe bağlı) formasyon dersleri seçmeli ders olarak alınabilecektir. Ancak mevcut alan dersleri ile birlikte 45 AKTS’yi geçemeyecektir. Yapılan düzenlemeye göre bu yıl 4. sınıflar başvurabilecektir. 3. sınıflar 2024 Bahar döneminde bu dersleri alabilecektir. Formasyon kapsamındaki derslerden Öğretmenlik Uygulaması dersi Tapu Kadastro bölümü için şimdilik Burdur ilinde mevcut değildir. Pedagojik formasyon dersleriyle birlikte tamamlanması gereken kredi için okulun uzayacağını dikkate alınız.

Başarılar.

Yüksekokulumuzun internet sitesinde gerekli açıklamalar yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sağ menüden pedagojik formasyon derslerinin listesini görebilirsiniz.

https://gubyo.maku.edu.tr/icerik/2026/1220/pedagojik-formasyon

 


Sık Sorulan Soruların Cevapları

 

* Pedagojik formasyon eğitimi zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır. Mezuniyeti etkilemez.

* Üçüncü sınıftan itibaren formasyon dersleri alabilirsiniz.

* Ayrıca formasyon belgesi verilmeyecektir. Diplomanızda “Pedagojik Formasyon Eğitimi Almıştır” ibaresi yer alacaktır.

* İki dönem halinde dersler alınmalıdır.

* İlk dönem derslerini almayanlar ikinci dönem “Özel öğretim yöntemleri” ve “Öğretmenlik Uygulaması” derslerini alamaz.

* Formasyon derslerinin AKDS kredileri normal dönem dersleri kredilerinden ayrıdır.

* Öğretmenlik Uygulaması sadece Burdur sınırların içerisindeki okullardan alınabilir.

* İki dönem dersleri tamamlamayanların diplomalarında “Formasyon eğitimi almıştır” yazılmaz.

* Öğretmenlik uygulaması dersi için bir öğretmene en fazla 6 öğrenci ataması yapılır ve bire-bir okullara gidilerek branşı ile ilgili ders anlatımları yapılır. Dersi işlenişine aktif olarak katılım zorunludur.

* Burdur’da bölüm öğretmeni ve bölümü bulunmayan birim öğrencileri “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alamaz.

* Öğretmenlik Uygulaması dersi sadece Burdur sınırları içerisindeki okullardan alınabilir. Bu dersi almayanlar eğitimi tamamlamış sayılmaz ve diplomalarında “Formasyon eğitimi almıştır” yazılmaz.

* Başka illerden öğretmenlik uygulaması dersi alınamaz.

* Mezun aşamasındaki öğrenciler dilekçe ile mezuniyetini formasyon eğitimi sonrasına uzatabilir. Bu durumda olan öğrencilerin öğrencilik hakları devam eder.

* Mezun durumdaki öğrenciler isterlerse formasyon eğitimini tamamlamadan mezun olabilir. Bu durumdaki öğrenciler mezuniyet sonrası ders alamazlar.

* İşletmede mesleki eğitim dersi almakta olan öğrenciler aynı dönem “Öğretmenlik Uygulaması” dersi alamazlar.

* Mezun olduktan sonra başka üniversitelerden pedagojik formasyon eğitimi alabilirsiniz. Teknik olarak aralarında fark yoktur.


YÖK’ün açıklaması:

Pedagojik formasyon eğitimi, öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden lisans programı mezunlarına uzun zamandır verilmekte olan pedagoji ile ilgili kazanımları içeren bir sertifika programıdır. Başkanlığımızın konuya ilişkin almış olduğu kararlar, öğrencilerin, eğitim ve öğretim süreciyle eş zamanlı olarak bu eğitimi alabilmelerine imkân sağlamaya yönelik olup mezunların durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik içermemektir. Böylece öğretmenliğe kaynaklık teşkil eden lisans programları için bir şart niteliğinde olan bu programın, öğrencinin istek ve talebine bağlı olarak lisans eğitimi sürecinde alınabilmesinin önü açılmıştır. Önemle ifade edilmesi gerekmektedir ki programın başarıyla tamamlanmış olabilmesi için pedagojik formasyon eğitimi için belirlenen tüm derslerden gerekli şartlar sağlanarak başarılı olunması zorunludur. Bir başka ifadeyle, pedagojik formasyon eğitiminin, öğrencinin seçimine bağlı olması, programda belirlenen derslerin seçmeli olduğu anlamına gelmemektedir.
Pedagojik formasyon eğitimi, öğretmenlik için ön şart olmakla birlikte adayların mesleğe atanabilmeleri için alan bilgisi, eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek alanlarını içeren Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilgili puan türünde, alan için belirlenen puana sahip olmaları ve aday öğretmenlik sürecini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 9 Sayılı Kararı gereğince öğretmenlik mesleğine kaynaklık teşkil eden açık öğretim lisans programlarında ise daha önceki uygulamadan farklı herhangi bir durum söz konusu değildir. Başkanlığımızca alınan kararlar, uygulamada hiçbir değişiklik öngörmemektedir. Bu fakültelerden söz konusu kararda öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden açık öğretim lisans programlarından mezun olanlar daha önce de olduğu gibi, gerekli şartları sağlayarak mezuniyetlerinden sonra pedagojik formasyon eğitimi alabileceklerdir.
Pedagojik formasyon dersleri, ders içerikleri, ders AKTS kredileri, eğitim süresi ve formasyona ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim daireleri genel müdürleri, Öğretmen Yetiştirme ve Personel Genel Müdürü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı’nın üyesi olduğu “Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu”nun ortak çalışması sonucu belirlenmiştir.