Araştırma Teknikleri II Ara Sınav ve Final Sınavı Bilgilendirme

Araştırma Teknikleri II 2024 Bahar Dönemi

Araştırma Teknikleri II dersi ara sınav ve final sınavı değerlendirmesi seçtiğiniz ödev türüne göre devamlılık gerektirecektir. 11 Mart 2024 Pazartesi 12:00’a kadar hangi tür ödevi neden seçtiğinize ilişkin bilgi formunu (A4 beyaz kağıt) sınıf temsilcisine teslim edebilirsiniz.  Son güne ve saatlere bırakmayın! 11 Mart 2024 Pazartesi 12:00’a kadar yazılı bilgi formunu teslim etmeyen bu dersi alta bırakmış sayılır. Bilgi formuna adınızı-soyadınızı yazmayı unutmayınız.


Ara sınav için (seçtiğiniz ödev türüne göre) aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Ödev normal fotokopi kağıdı olarak bilinen beyaz A4 sayfasına (arkasını kullanabilirsiniz) el yazısı ile hazırlanacak. Kurşun kalem kullanılarak hazırlanacak ödevin şekil ve yazı açısından düzgün olmasına dikkat ediniz. Çok büyük ya da çok küçük yazmayınız. Kağıdı arkalı önlü kullanın ve 2. bir kağıt kesinlikle eklemeyin. Aşağıdaki şablona uygun (arka sayfa içinde geçerli) çalışma yapınız. Dersin adı bölümüne ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II DERSİ ARA SINAV ÖDEVİ yazınız. Hemen altına adınız soyadınız ve öğrenci numaranız yazılacak. Örnekteki kenar boşluklarına dikkat edeceksiniz.

Ara sınav için bilgisayar çıktısı verilmeyecek. Aşağıdaki kenar boşluklarına uyularak el yazısı ile hazırlanacak.

Final için teslim edilirken bilgisayar ortamında aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek.

Hangi tür ödevi seçerseniz seçin ara sınav değerlendirmesi için kendi el yazınız ile özet teslim edeceksiniz.  Teslim tarihi 22 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecektir.

*


* ÖDEV SEÇENEKLERİ:

3 tür ödev şeklinden sadece 1 tanesini seçiniz. Seçtiğiniz ödev türünü süresi içinde sınıf temsilcisine bilgi formu ile teslim ediniz.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||> Birinci Tür:

Kendi belirlediğiniz herhangi bir konuda bir araştırma makalesi hazırlayacaksınız. İlgili olduğunuz bir alanda veya şevk ve azimle çalışabileceğiniz bir araştırma yapabilirsiniz. Güz döneminde incelediğimiz örnek makaleler gibi araştırma makalesi sürecini yürüteceksiniz. Derste anlattığımız hususlara dikkat edeceksiniz. Kavramsal çerçeveyi literatür taraması ile hazırladıktan sonra anket veya mülakat yöntemi ile veri toplama yöntemini tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz ve çalışacağınız konunuza göre değişecektir bu yöntemler. Ara sınav ödevi olarak sadece özeti teslim edeceksiniz. Çalışma taslağı veya planı ekleyebilirsiniz. Bu planda çalışmanın devamında yapacaklarınızı belirteceksiniz. Notlandırmada olumlu katkısı olacaktır.

Özetin ortalama 3-4 paragraf olması beklenmektedir. Fazla olabilir. Birinci ve ikinci paragraflarda araştırmanın konusu olan ve araştırmanın başlığında yer alan (anahtar kelimeler aynı zamanda) kavramları kısaca açıklanacaktır.

Üçüncü paragrafta araştırmanın neden yapılmasına gerek duyulduğu (duruma göre olmayabilir) anlatılacaktır. Araştırmanın nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerle veri toplanacağı (literatüre başvurma, anket, mülakat vb.), toplanan bulguların nasıl analiz edileceğine yer verilecektir.

Dördüncü paragrafta ise; araştırma devam ediyorsa araştırmada neyin amaçlandığı yazılacaktır. Araştırma bitmiş ise 2-3 cümle ile varılan sonuca yer verilecektir. Ve son cümle araştırmanın final 1 cümle özeti olacaktır. Araştırma devam ediyorsa; “…. ortaya konulmaya çalışacaktır” gibi ifadeler kullanılacaktır.

Araştırma raporunda (yani makalenizde) öznel ifadeler (“gördük, herkes etkilendi, düşünüyoruz, hissetik” vb. kişisel cümleler) olmayacaktır.

Türkçe yazım kurallarına dikkat edilecek. Noktalama işaretleri önemlidir.

Örnek Özet 1 Dosyası indir.

Örnek Özet 2 Dosyası indir.

Daha fazla örnek özetlere https://www.dergipark.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz .

 


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||> İkinci Tür:

Aşağıda verilen başlıklardan birisini seçerek derleme makalesi hazırlayacaksınız. Aşağıda verilen konular ile ilgili kaynakları, güncel yayınları, gazeteleri, internet sitelerini taramak suretiyle çalışmanızı hazırlayacaksınız. Yararlandığınız kaynakları her aşamada mutlaka usulüne göre belirteceksiniz. Derslerde anlattığımız metin içi kaynak gösterme ve kaynakça hazırlama kurallarına (MAKÜ Tez Yazım Kılavuzunda olduğu gibi) uyacaksınız. Ara sınav ödeviniz için çalışmanızın özetini teslim edeceksiniz. Yukarıda verilen örnek ödev şablonunu baz alacaksınız.

 1.  Türk Kamu Yönetiminin temel sorunlarını anlatınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 2.  Türk Medeni Kanuna ilişkin sorun ve eleştirileri değerlendiriniz. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 3.  Türkiye’de tapu ve kadastro alanında öne çıkan temel eleştiri ve sorunları anlatınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 4.  Türk Kamu Yönetiminde bürokrasiyi tartışınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 5.  6360 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren büyükşehirleri herhangi bir boyutuyla değerlendiriniz. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 6.  Türkiye’de Belediye başkanlarının seçilmesini başka ülke veya ülkelerle karşılaştırınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 7. İl Özel İdarelerinin kırsal alanlara götürdüğü hizmetlere ilişkin sorunları tartışınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 8. Türkiye’de yapılan gönüllülük çalışmalarını başka ülkelerle karşılaştırınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||> Üçüncü Tür:

Aşağıda konulardan bir tanesini seçerek klasik araştırma ödevi hazırlayınız. Kopyala yapıştır olmadan konuyu güncel kaynaklardan araştıracaksınız. Kaynaklarınızı mutlaka yazacaksınız. Ara sınav ödeviniz için çalışmanızın özetini teslim edeceksiniz. Yukarıda verilen örnek ödev şablonunu baz alacaksınız.

 1.  Köy ve köylerin idaresini anlatınız.
 2.  İl Özel İdaresini anlatınız.
 3.  Büyükşehir belediyesini anlatınız.
 4.  Belediye ve belediyenin organlarını anlatınız.
 5.  Meslek kuruluşu olan odaları anlatınız.
 6. Sendika, sendikalaşma ve sendika türlerini anlatınız.
 7.  Kooperatifleri ve kooperatifçiliği anlatınız.
 8.  Hısımlık, hısımlık tür ve derecelerini anlatınız.
 9.  Vakıfları ve tarihsel süreçte vakıfları anlatınız.
 10.  Dernekler ve kamu yararına çalışan dernekleri anlatınız.
 11.  Tapu kütüğünü anlatınız.
 12. Miras hukukuna ilişkin temel bilgileri anlatınız.
 13. Kişilik, gerçek kişi ve tüzel kişi anlatınız.
 14. Akitsiz tapu işlemlerini anlatınız.
 15. İfraz ve tevhid işlemlerini anlatınız.
 16. Kat mülkiyetini anlatınız.
 17. Tapu kadastronun tarihçesini anlatınız.
 18. Mülkiyet hakkını açıklayınız.
 19. Sınırlı ayni hakları ve türlerini anlatınız.
 20. Kentsel dönüşüm hakkında bilgi veriniz.
 21. Kamulaştırma hakkında bilgi veriniz.
 22. Taşınmazların vergi işlemlerini anlatınız.
 23. Tapulama ve tapulamaya ilişkin süreçleri anlatınız.
 24. Kamu yönetiminde etik (ahlak) hakkında bilgi veriniz.
 25. Medeni kanunda aile hakkında bilgi veriniz.
 26. Hak nedir? Nasıl kazanılır? Bilgi veriniz.
 27. Türkiye’de merkezi yönetim yapılanmasını anlatınız.

İkinci ve üçüncü türü seçenler final notu için hazırladıkları ödevleri derste sunacaklardır. % 40 sunum ve % 60 sunum dosyası üzerinden final notu alacaklardır. Birinci türü seçenler biterse makale üzerinden bitmez ise geldikleri nokta ve çalışma süreçlerinden notlandırılacaklardır. Tamamlama oranına göre puanlama yapılacaktır.

Ödevler

 

İletişim için lütfen bu adresi kullanın:

Hepinize başarılar…