Tapu Mevzuatı 3 Ders Notları

Tapu Mevzuatı 3 Ders Notları (1-6 Haftalar)

Hafta 1: 1akitsiz_ifraz

Hafta 2: 2akitsiz_tevhid

Hafta 3: 3akitsiz_yolaterk

Hafta 4: 4akitsiz_yoldanihdas

Hafta 5: 5cinstashihi

Hafta 6: 6mahkemekararlari

Hafta 7:  7_mirasintikali1

Hafta 8: 8_mirasintikali2

Hafta 9: 9_miras_zumresistemi3

Hafta 10: 10_icraveortakligingiderilmesi

Hafta 11: 11_tapusicilindehataduzeltme

Hafta 12: 12_eklentinintescili

Hafta 13: 13_tasinmazrehni

Hafta 14: 14_tasinmazrehni (13 ile aynı)