İnsan Kaynakları Yönetimi Final Ödevi

İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi final sınavı için ödev son teslim tarihi 18 Ocak 2022 saat 16:00‘dır. Daha sonra ödev teslimi yapmayınız. İdare Hukuku final sınavı günü teslim edebilirsiniz. Öncesinde odaya da bırakabilirsiniz. (Başka birisine teslim etmeye çalışmayın.)

Ödev normal fotokopi kağıdı olarak bilinen beyaz a4 sayfasına el yazısı ile hazırlanacak. Kurşun kalem kullanılarak hazırlanacak ödevin şekil ve yazı açısından düzgün olmasına dikkat ediniz. Çok büyük ya da çok küçük yazmayınız. Kağıdın bir yüzüne kamu sektöründen seçtiğiniz iş/meslek, diğer yüzüne özel sektörden seçtiğiniz iş/meslek yazılacak. 2. kağıt kesinlikle eklemeyin. Aşağıdaki şablona uygun (arka sayfa içinde geçerli) çalışma yapınız.

ÖDEV KONUSU:

Aşağıdaki soruların cevaplarından oluşan kısa bir ödev hazırlayınız. Kendi cümlelerinizle nesnel bir dil kullanarak ödevi hazırlayınız.

Bir kamu sektöründen bir de özel sektörden olmak üzere toplam iki (2) İŞ/MESLEK seçimi yapılacak. Seçilen meslekler kısaca tanıtılacak. Tanıtım yazısında aşağıdaki ve benzeri soruların cevaplarına yer verilecek.

Kamu Sektörü
Hangi mevzuata tabidir?
Hangi bakanlık, kurum vb. bünyesinde?
Hizmet sektörü mü, mal üretim sektörü mü?
Geliri ne?
Masrafı var mı varsa ne?
Yol, yevmiye vb. alıyor mu?
Sağlık güvencesi? Bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Mevzuatı ne?
İzin, görevlendirme, sendika ve emeklilik durumu?
işin gerekleri ne? Masabaşı mı arazi de mi?
İşe başlama hangi aşamalardan sonra gerçekleşiyor? Sınavlar, mülakat vb.

Özel Sektör
Hangi alanda çalışıyor? Hizmet sektörü, mal üretim sektörü ya da sadece ticareti?
Geliri ne? Masrafları ne?
Çalışanı var mı?
Sağlık güvencesi? Bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Mevzuatı ne?
İzin, görevlendirme, sendika ve emeklilik durumu?
işin gerekleri ne? Masabaşı mı arazi de mi?
Oda üyeliği var mı? Varsa hangisi?
Ve seçilen iş/mesleğe ilişkin diğer bilgiler…

(Not: Daha önce ödev olarak teslim ettiğiniz şekilde ayrıca iş analizi istemiyorum. O ödevi yapmayanların notuna yansıma olacak.)

 

Başarılar…