Burdur ve Ankara’nın Karşılaştırılması

Burdur ile Ankara‘nın merkezi yönetim ve yerel yönetimler açısından kısaca benzerlikleri ve farklılıkları (işlediğimiz konularla alakalı olanlara yer verilmiştir):

Yerel Yönetimler Açısından

Farklılıkları:

1) Ankara’da büyükşehir belediyesi vardır. İl genelinde yerel hizmetleri sunar ve sorumludur. Burdur’da il belediyesi vardır. Sadece il merkezi sınırlarında (il belediye sınırları içinde) yerel hizmetleri sunar ve sorumludur.

2) Ankara’da İl Özel İdaresi yoktur. Burdur’da il genelinde (ilçe ve belde belediyeleri sınırları dışında) birçok yerel hizmeti sunar.

3) Ankara’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bulunur. Burdur’da yoktur.

4) Ankara il sınırları içinde belde belediyesi yoktur. İlçe belediyeleri vardır. Bazı konularda (imar konularında) büyükşehir belediyesinden onay almak zorundadır. Burdur’da ilçe ve belde belediyeleri vardır. Burdur belediyesi ile herhangi bir bağları yoktur.

5) Ankara il sınırları içinde köy bulunmamaktadır. Burdur’da merkeze yakın ve ilçelerde köyler bulunur.

Benzerlikleri:

1) Her iki ilde belediye sınırları içerisinde mahalleler bulunur.

Merkezi Yönetim Açısından

Farklılıkları:

1) Ankara başkenttir. Merkezi yönetim teşkilatı (Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar vb.) buradadır.  Burdur, Türkiye’nin 81 ilinden birisidir. Sadece merkezi yönetimin taşra teşkilatları vardır.

Benzerlikleri

1) Her iki ilde de merkezi yönetimin taşra teşkilatları (valilik, il ve ilçe müdürlükleri vb.) bulunur.

 

*******

 

Kamu Yönetimi I Final Sınavı Değerlendirmesi

  1. Vali ilde (askeri ve adli kurumlar hariç) bütün kurumların başıdır. Derste üstüne basa basa söyledim. A şubesinden 4 kişi, B şubesinden sadece 3 kişi doğru cevaplamış.
  2. İllerin idaresi yetki genişliği esasına göre yürütülür. A şubesinden Mehmet Billurcu ve Hamza Can Sarıkaya, B şubesinden Fatih Onur Yaşar doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum üçünü de.
  3. RTÜK yerine RÜTK vb. yazım yanlışları yine vardı. Eğitim yerine “Egtim”, iştirak yerine “inştirak”, bağlı yerine “bağl”….
  4. Çok sayıda yeni bakanlıklar kurmuşsunuz. Mit Bakanlığından, Diyanet İşleri Bakanlığına, Sağlık Hizmetleri Bakanlığına.. Hayırlı olsun yeni bakanlıklarımız. 🙂
  5.  Politika kurulları da var tabi, ilginç ilginç….
  6. En önemli soruya (Burdur ve Ankara’nın merkezi ve yerel yönetimler açısından farkını soran) cevap alamadığım için oldukça üzgünüm. 9 ve üzeri puan alan olmadı 15 üzerinden.
  7. Eğer bütünlemeye kaldıysanız, bu soruya çok ama çok iyi çalışın.!!!!!
  8. Bütünlemeye kaldıysanız başarılar, kalmadıysanız, iyi tatiller..

*******

 

Hukukun Temel Kavramları dersi final sınavında yapılan kronik hatalar:

1. Tazminat yerine “tanzimat”, gaiplik yerine “gayib, gaib, gayiplik”, fesih, fesh yerine “fes”, butlan yerine “bultan” gibi kelime yazım yanlışları,

2. Kelime türünü (isim, sıfat, fiili zarf gibi) dikkate almadan, cümle içindeki görevine (özne, yüklem, tümleç) bakmadan yazılmış anlamı tespit edilemeyen çarpık cümleler,

3. Sorunun içinde ölüm ve kaybolma geçtiği halde cevap diye boşluğa yazma garabeti,

4. Boşluk doldurma sorularında cümlenin bütünlüğüne göre tamlama yapmama ya da yanlış tamlama kullanma,

4. Cevabı yazdıktan sonra parantez içinde o kelime ile alakasız  bir şey yazma saçmalığı,

5. Süre soran boşluk doldurma sorusunda ..5… yazıp bırakma, 5 ne? (Ay, yıl, gün hafta hangisi?)

6. Cevap için tek ya da iki kelime yeterli iken cümle yazmaya çalışma (ki onuda yanlış yazma), istenmediği halde örnek yazmak, (örnek istenseydi soruda olurdu!)

7. Cevabı “Hak” olan bir soruda cevaba ilave cevap yazmaya çalışmak, “negatif hak” gibi. Ne tür bir hak mı soruluyor?

8. Tamlamayı yarım bırakmak, örneğin, ergin olmak cevabı için sadece “ergin” yazıp bırakmak,

Aynı hataları

Çözüm; 6. TDK Sözlük ve yazım kılavuzuna başvurma, Dilbilgisi kitabı alıp dilimizin kurallarını tatilde tekrar etmek (tüm derslerde ihtiyaç olacak), nitelikli kitaplar okumak vs…

Aynı hataları yapmayasınız diye uyarılar paylaşılıyor, isteyen bildiğini okumaya devam edebilir….

Notlar birazdan sisteme düşer!


Sevgili gençler,

Tapu Mevzuatı final sınavı sonrası bazı uyarıları tekrar yapmak lüzumu hasıl olmuştur.

  1. Hala basit yazım yanlışları yapılmaktadır. Türkçe ve Edebiyat dersleri gördünüz.

Örneklerden seçilenler:”mal düdürü” diye bir şey olmaz. “belediye ba” diye de kelime yarım bırakılmaz.

    2. Devletin en önemli taşınmaz edinme yolu soruldu. Cevap “kamulaştırma”. Ancak ısrarla bağış vb. devamını yazanlar var.

Bu şekilde yapmayın. Puanınız eksilir. Sınav bütün bildiklerini kağıda dökmek değildir. Sadece sorulan sorunun cevabını vermektir.

      3.  Tapu kütüğü, tapu gibi bölümün adını taşıyan kavram ve kelimelerin anlamlarını mutlaka bilmeniz gerekir. Okuduğunuz, öğrencisi olduğunuz bölüm.

Tapu, tapu kütüğü, imar planı, kamulaştırma, kadastro vb…. Sözlük atmıştım size, ara ara bakın.

     4. Bundan sonraki sınavlarda aynı hatalarını yapmamanız dileğiyle, başarılar dilerim.

Birazdan OBS’den Araştırma Teknikleri I ve Tapu Mevzuatı I final sınavı sonuçlarınızı görebilirsiniz.