Tag Arşivleri

Bakan Yardımcılığı Üzerine

Ülkemiz idari yapısı, 2011 yılı içinde yeni bir yönetim kademesi ile tanıştı. Bakan yardımcılığı olarak adlandırılan bu makam, bakandan sonra, müsteşardan önce gelmesi öngörülerek mevcut bakanlıklar bünyesinde ihdas edildi ve Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile …

Daha Fazlası