Tag Arşivleri

Yönetim ve Toplantılar

Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için personel yani insan, maddi kaynaklar, para, zaman ve mekân unsurlarının en verimli şekilde kullanılmasına yönetim denir. Farklı tanımlar yapılabilir ancak yönetimi tarif eden en iyi tanımlamalardan birisi bu. İnsanın var olduğu günden bu güne yönetim hep var. Adı konulmamış olsa da yapılan iş yönetmek diğer bir ifade ile sevk ve idare etmek. Geçmişten günümüze dönem …

Daha Fazlası