Tag Arşivleri

Mesleki Eğitimin Cazibesi

Bir memleketin kalkınmasında üzerinde önemle durulması gereken aşamalardan birisi mesleki eğitimdir. Sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi yanı sıra her türlü teknolojinin kullanımı nitelikli eleman gerektirir. Bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip nitelikli elemanların yetişeceği yerlerde meslek liseleridir. Ülkemiz koşullarında mesleki ve teknik eğitime yeterli önem maalesef verilmemiştir. Öyle ki, mesleki eğitime başlama yaşı 17’ye kadar çıkarılmıştır. En son getirilen 4+4+4 eğitim …

Daha Fazlası

4+4+4:Mesleki ve Teknik Eğitim Yine Sahipsiz

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce kısmen değindiğimiz ve meclis komisyonlarında dile getirilen farklı görüşleri aktardığımız köşemizde bugün bu önemli değişikliğin neler getirdiğine bakarak devam edelim. Üzerinde büyük gürültüler kopartılan bu yasal değişikliklerin aslında çok fazla yenilik getirdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Mesleki ve teknik eğitim …

Daha Fazlası