Tag Arşivleri

Mesleki Eğitimin Cazibesi

Bir memleketin kalkınmasında üzerinde önemle durulması gereken aşamalardan birisi mesleki eğitimdir. Sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi yanı sıra her türlü teknolojinin kullanımı nitelikli eleman gerektirir. Bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip nitelikli elemanların yetişeceği yerlerde meslek liseleridir. Ülkemiz koşullarında mesleki ve teknik eğitime yeterli önem maalesef verilmemiştir. Öyle ki, mesleki eğitime başlama yaşı 17’ye kadar çıkarılmıştır. En son getirilen 4+4+4 eğitim …

Daha Fazlası