Tag Arşivleri

Ülkemizde Büyükşehir Belediyeciliği

Ülkemizin idari yapısı merkezi yönetim birimlerinin yanı sıra köy, il özel idaresi ve belediyelerden oluşmaktadır.  Belediyeler; gerek sayıları gerekse de hizmet verdikleri nüfusun büyüklüğü sebebiyle zaman içerisinde en önemli idari yapılanmalardan birisi olmuştur. Cumhuriyetin kurulması ile devam eden Osmanlı belediyecilik uygulamaları zaman içinde günümüze kadar değişerek ve gelişerek devam etmiştir. Belediyelerin yapısı dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle 1960’lı yıllardan itibaren büyükşehirleşme …

Daha Fazlası

Büyükşehir Tasarısı Üzerine (2)

Yerel yönetim kademelerinde birçok değişiklikler öngören Büyükşehir yasa tasarısı üzerinde önceki yazımızda hükümetin gerekçelerine yer vermiştik. Bu yazımızda ise bu tasarıya karşı çıkanların üzerinde durduğu noktalara bakalım. Kapanacak belde belediyeleri ve köyler açısından verilen tepkiler, doğal olarak beklenen bir durum. Bizim burada mercek altına aldığımız karşı olma fikri zeminde olanlardır. Mecliste gurubu bulunan siyasi partilerden CHP ve MHP tasarıya karşı …

Daha Fazlası