Tag Arşivleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu Kuruldu

7 Kasım 2019 tarih ve 30941 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde görev yapacak kurul için, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 60 coğrafi bilgi sistemi uzmanı ve coğrafi bilgi sistemi uzmanı yardımcısı kadrosu kadrosu ihdas edildi. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, …

Daha Fazlası