Tag Arşivleri

Kim Yönetiyor Bizi?

Beş yılda bir muhtarları, azaları, belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve il genel meclisi üyelerini seçtiğimiz mahalli idareler seçimleri yapılır. Dört yılda bir bakanlar kurulu ve başbakanın içinden çıkacağı milletvekili genel seçimleri yapılır. Bu ikisine Cumhurbaşkanı’nı seçeceğimiz seçimi de ekledik, oldu üç büyük seçim. Dört yılda bir yapılan oda başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri, rektörlük seçimleri, dernek ve vakıf vb. …

Daha Fazlası

Ülkemizde Büyükşehir Belediyeciliği

Ülkemizin idari yapısı merkezi yönetim birimlerinin yanı sıra köy, il özel idaresi ve belediyelerden oluşmaktadır.  Belediyeler; gerek sayıları gerekse de hizmet verdikleri nüfusun büyüklüğü sebebiyle zaman içerisinde en önemli idari yapılanmalardan birisi olmuştur. Cumhuriyetin kurulması ile devam eden Osmanlı belediyecilik uygulamaları zaman içinde günümüze kadar değişerek ve gelişerek devam etmiştir. Belediyelerin yapısı dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle 1960’lı yıllardan itibaren büyükşehirleşme …

Daha Fazlası

Belediye Başkanları Nasıl Seçilmeli?

Ülkemiz idari yapılanmasında, mahalli idare kuruluşlarının önemi büyüktür. Yerel yönetim örgütleri olarak adlandırılan İl Özel İdareleri, belediyeler ve köyler, seçilerek gelen kişilerin oluşturduğu karar ve yürütme organları ile bu görevlerini sürdürürler. Belediyeler sahip olduğu yetkiler ve gerçekleştirmekle sorumlu olduğu görevler açısından idari örgütlenme içerisinde farklı bir konuma sahiptir. Belediye teşkilatlanmasında üç önemli organ bulunmaktadır. Karar organı meclis, yürütme organı encümen …

Daha Fazlası