Arasınav Ödevleri 2021

Araştırma Teknikleri II dersi arasınav ödevlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler:

Araştırma Teknikleri II ara sınav ödevlerini göndermek için son tarih ve saat 26 Nisan 2021 Pazartesi – 23:55   Son güne ve saatlere bırakmayın.

Verilen tarih ve saatten sonra sisteme ödev yükleyemezsiniz. Ödevlerinizi sisteme yükledikten sonra tereddüt ederseniz eposta ile de gönderebilirsiniz. Aslolan sistemdeki dosyanızdır.

Aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Sisteme yükleyeceğiniz dosyaların (docx, doc) ismi;  adınız ve soyadınız küçük harflerle ( ı, ü, ş, ğ, ç, ö harflerinin yerine i, u, s, g, c, o harflerini kullanın) bitişik olarak öğrenci numaranız olacaktır. Dosya isimlendirme önemlidir. Sisteme yükleyeceğiniz dosyaların isimleri; küçük harflerle ve bitişik halde, adınız ve soyadınız ve öğrenci numaranızdan oluşacak. Adınızda ( ı, ü, ş, ğ, ç, ö harflerinin yerine i, u, s, g, c, o) harflerini kullanın. Yani adınız Sıla Yeşil ve öğrenci numaranız 123456 ise, dosyanızın ismi silayesil123456.doc olacak. Ömer Fazlı Yüksekoğlu isimli ve 1912909999 öğrenci nolu öğrenci için dosya ismi; omerfazliyuksekoglu1912909999 olacak. Diğer türlü sistem dosyaları göstermeyebiliyor ya da hata çıkıyor. Tam tersini yapmayın yani; Ali Bilir ise alıbılır123456.doc yapmayın..

Ödevlerinizde size örnek olarak aşağıda verilen (sadece şekil yönünden) ödev taslağını kullanabilirsiniz. Kenar boşlukları, yazı tipi, paragraf ayarları, kapak vb. şekil yönünden sorunlu ödev göndermeyin.

 


*ÖDEVİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

3 tür ödev şeklinden sadece 1 tanesini seçiniz.

Birinci Tür:

Kendi belirlediğiniz herhangi bir konuda bir araştırma makalesi hazırlama. İlgili olduğunuz bir alanda yeni bir araştırma yapabilirsiniz. Güz döneminde incelediğimiz örnek makaleler gibi araştırma makalesi sürecini yürüteceksiniz. Kavramsal çerçeveyi literatür taraması ile hazırladıktan sonra anket veya mülakat yöntemi ile veri toplama yöntemini tercih edebilirsiniz. Konunuza göre değişecektir bu. Arasınav ödevi olarak sisteme çalışmanızın sadece özetini yükleyeceksiniz. Ve tabiki çalışma taslağını ayrıca bana eposta ile göndereceksiniz. Notlandırma ikisi üzerinden yapılacaktır.

Özetin ortalama 3-4 paragraf olması beklenmektedir. Fazla olabilir. Birinci ve ikinci paragraflarda araştırmanın konusu olan ve araştırmanın başlığında yer alan (anahtar kelimeler aynı zamanda) kavramları kısaca açıklanacaktır.

Üçüncü paragrafta araştırmanın neden yapılmasına gerek duyulduğu (duruma göre olmayabilir) anlatılacaktır. Araştırmanın nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerle veri toplanacağı (literatüre başvurma, anket, mülakat vb.), toplanan bulguların nasıl analiz edileceğine yer verilecektir.

Dördüncü paragrafta ise; araştırma devam ediyorsa araştırmada neyin amaçlandığı yazılacaktır. Araştırma bitmiş ise 2-3 cümle ile varılan sonuca yer verilecektir. Ve son cümle araştırmanın final 1 cümle özeti olacaktır. Araştırma devam ediyorsa; “…. ortaya konulmaya çalışacaktır” gibi ifadeler kullanılacaktır.

Araştırma raporunda (yani makalenizde) öznel ifadeler (“gördük, herkes etkilendi, düşünüyoruz, hissetik” vb. kişisel cümleler) olmayacaktır.

Türkçe yazım kurallarına dikkat edilecek. Noktalama işaretleri önemlidir.

Örnek Özet 1 Dosyası indir.

Örnek Özet 2 Dosyası indir.

Örnek dosyaları kullanırken adınızı soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazarak, kendinize göre güncellemeyi unutmayın.

 


İkinci Tür:

Aşağıda verilen başlıklardan birisini seçerek derleme makalesi hazırlama. Aşağıda verilen konular ile ilgili kaynakları, güncel yayınları, gazeteleri, internet sitelerini taramak suretiyle çalışmanızı hazırlayacaksınız. Yararlandığınız kaynakları her aşamada mutlaka usulüne göre belirteceksiniz. Arasınav ödevi için çalışmanızın tamamını sisteme yükleyeceksiniz. Notlandırma makale üzerinden yapılacaktır.

 1.  Türk Kamu Yönetiminin temel sorunlarını anlatınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 2.  Türk Medeni Kanuna ilişkin sorun ve eleştirileri değerlendiriniz. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 3.  Türkiye’de tapu ve kadastro alanında öne çıkan temel eleştiri ve sorunları anlatınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 4.  Türk Kamu Yönetiminde bürokrasiyi tartışınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 5.  6360 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren büyükşehirleri herhangi bir boyutuyla değerlendiriniz. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)
 6.  Türkiye’de Belediye başkanlarının seçilmesini başka ülke veya ülkelerle karşılaştırınız. (Sonuç bölümünde kendi cümleleriniz ile)

 

Üçüncü Tür:

Aşağıda konulardan bir tanesini seçerek araştırma ödevi hazırlama. Kopyala yapıştır olmadan konuyu güncel kaynaklardan araştıracaksınız. Arasınav ödevi için çalışmanızın tamamını sisteme yükleyeceksiniz. Yukarıda verilen örnek ödev dosyasını baz alabilirsiniz. Notlandırma ödev üzerinden yapılacaktır.

 1.  Köy ve köylerin idaresini anlatınız.
 2.  İl Özel İdaresini anlatınız.
 3.  Büyükşehir belediyesini anlatınız.
 4.  Meslek kuruluşu olan odaları anlatınız.
 5.  Kooperatifleri ve kooperatifçiliği anlatınız.
 6.  Hısımlık, hısımlık tür ve derecelerini anlatınız.
 7.  Vakıfları ve tarihsel süreçte vakıfları anlatınız.
 8.  Dernekler ve kamu yararına çalışan dernekleri anlatınız.
 9.  Tapu kütüğünü anlatınız.
 10. Akitsiz tapu işlemlerini anlatınız.
 11. İfraz ve tevhid işlemlerini anlatınız.
 12. Kat mülkiyetini anlatınız.
 13. Tapu Kadastronun tarihçesini anlatınız.
 14. Mülkiyet hakkını açıklayınız.
 15. Sınırlı ayni hakları ve türlerini anlatınız.
 16. Kentsel dönüşüm hakkında bilgi veriniz.
 17. Kamulaştırma hakkında bilgi veriniz.
 18. Taşınmazların vergi işlemlerini anlatınız.

İkinci ve üçüncü türü seçenler final notu için hazırladıkları ödevleri derste sunacaklardır. % 40 sunum ve % 60 sunum dosyası üzerinden final notu alacaklardır. Birinci türü seçenler biterse makale üzerinden bitmez ise geldikleri nokta ve çalışma süreçlerinden notlandırılacaklardır. 

İkinci ve Üçüncü tür ödevler word dosyasında yazılı metin olarak hazırlanacak.  (Örnek ÖDEV dosyasına göre, kapak dâhil en az 5 sayfa, fazla sınırlaması yoktur) Dosyayı Örnek Ödev kelimelerine tıklayarak indirebilirsiniz. Kendinize göre uyarlayın.

İletişim için lütfen:

Hepinize başarılar…