2021 Ara Sınav Ödevleri

2021-2022 güz dönemi ara sınav ödevlerinizi aşağıda verilen dosya düzenlemesini (formatını) kullanarak hazırlayıp teslim ediniz. Kapak, içerik ve kaynakça kısmında gerekli değişikliklerini yapınız. Yazı tipi, boyutu ve özellikle satır aralıkları değerlerini değiştirmeyiniz. Ödevi belirtilen gün ve saatte yazılı çıktı olarak teslim ediniz. Ödevi 2 kişi birlikte hazırlayabilirsiniz. Bu durumda hazırlayanlar kısmına 2 öğrencinin bilgileri de yazılacak. Tek çıktı yeterli olacaktır.

Hazırlayacağınız ödevler kapak dâhil en fazla 6 sayfa en az 3 sayfa olmalıdır. Son teslim tarihinden önce teslim edebilirsiniz.

Örnek dosya düzeni (formatı)

Aldığınız bilgileri Araştırma Teknikleri dersinde gördüğümüz şekilde değerlendireceksiniz. Öznel değil, nesnel olarak aktaracaksınız. Görüştüğünüz kurum/örgüt/işletme hakkında bilgi vermeyi unutmayınız. Görüştüğünüz kişi örneğin; “birim olarak mesai saatlerine çok dikkat ediyorz” demiş ise; bunu “………….. da mesai saatlerine çok dikkat edildiği ifade edilmiştir” diye aktaracaksınız.


Halkla İlişkiler   (Son Teslim Tarihi: 19 Kasım 2021 – Saat 10:00)

Herhangi bir resmi/özel kurum ya da işletmenin halkla ilişkiler birimi ile görüşülerek sohbet veya röportaj yapılacak. Halkla ilişkiler biriminin ayrı bir birim olup olmadığı, halkla ilişkiler birimleri olarak yaptıkları işler, kullandıkları yöntemler vb. derslerde bahsettiğimiz konular hakkında bilgi alınacak. Sohbet, röportaj vb. yapsanızda aldığınız bilgileri yazılı metne aktaracaksınız. Çalışmanızı sonuç olarak yazılı şekilde, (örnek düzenleme kullanılarak) basılı kağıt ortamında teslim edeceksiniz.

Görüşmede ödev olduğu ve hoca ile öğrenci arasında kalacağı vb. hassasiyetler açıklanıp izin alınarak görüşme yapılacak.

İnsan Kaynakları Yönetimi   (Son Teslim Tarihi: 19 Kasım 2021 – Saat 10:00)

Bir kurum/örgüt/teşkilat veya işletmenin İK (İnsan Kaynakları) birimi ile görüşülerek, birimin yaptığı işler ve örgütlenmesi hakkında bilgi alınacak. Görüşmede sohbet, röportaj vb. yapsanızda aldığınız bilgileri yazılı metne aktaracaksınız. Çalışmanızı sonuç olarak yazılı şekilde, (örnek düzenleme kullanılarak) basılı kağıt ortamında teslim edeceksiniz.

Görüşmede ödev olduğu ve hoca ile öğrenci arasında kalacağı vb. hassasiyetler açıklanıp izin alınarak görüşme yapılacak.

*

Başarılar…

Bu sayfadaki bilgileri okuduktan sonra hala sormak istediğiniz hususlar var ise Google Classroom üzerinden yazabilirsiniz.